Misja

System edukacji nie nadąża za zmianami jakie następują w naszym kraju. W szkołach uczą nas wielu rzeczy. Czasem zbyt wielu. Potem część z nas idzie na studia…

…i nadal zgłębia swoją wiedzę w jakiejś specjalistycznej dziedzinie. Dzięki temu systemowi mając dwadzieścia parę lat wychodzimy na rynek pracy jako „wykształceni specjaliści”, gotowi do pracy na dobrze płatnych stanowiskach.

I właśnie wtedy zaczyna się problem. Zderzamy się z rzeczywistością. Na rynku pracy jest duża konkurencja. Okazuje się, że wiedza fachowa, którą posiadamy nie wystarcza.

Alternatywą staje się prowadzenie własnej firmy. Problem w tym, że w szkołach mówi się o tym niewiele albo wcale.

Misją serwisu Dochodowo.pl jest wypełnienie luki w systemie edukacyjnym, który kładzie nacisk na wiedzę fachową, jednocześnie marginalizując postawę przedsiębiorczą, tak zwane umiejętności miękkie oraz edukację finansową.

Niezależnie od tego czy z wykształcenia jesteś lekarzem, informatykiem, mechanikiem czy malarzem, w życiu zawsze będziesz miał kontakt z innymi ludźmi i z pieniędzmi.

Nie można odnieść wielkiego sukcesu bez współpracy z innymi ludźmi. Dlatego umiejętne przekazywanie swojej wiedzy, negocjowanie, motywacja czy autoprezentacja odgrywają kluczową rolę w naszym życiu.

Kwestia pieniędzy jest bardziej kontrowersyjna. Pewnie znajdą się tacy, którzy powiedzą: „pieniądze to nie wszystko” czy „pieniądze szczęścia nie dają”. Zgadzam się, że można nie lubić pieniędzy – zwykle nie lubią ich ludzie, którzy mają ich niewiele – jednak nie da się żyć bez pieniędzy. Dlatego lepiej jest jak potrafimy zarządzać własnymi funduszami, niż gdy to one rządzą naszym życiem.

Celem Dochodowo.pl jest przekazywanie wiedzy od samych podstaw i w możliwie łatwy do zrozumienia sposób.

Dzięki temu chcemy stworzyć serwis, który niedoświadczonemu młodemu człowiekowi ułatwi wejście w dorosłe życie.